COMPENDIU DE ÎNGRIJIRI PALIATIVE LA DOMICILIU

Progresul tehnologiei medicale şi al metodelor de diagnostic şi tratament au prelungit şi îmbunătăţit considerabil viaţa pacienţilor cu afecţiuni cronice şi/sau incurabile. Boli cu sfârşit fatal precum cancerul au devenit cronice iar tratamentul şi îngrijirea medicală se acordă din ce în ce mai mult în condiţii de ambulator.

-->

[:ro]Progresul tehnologiei medicale şi al metodelor de diagnostic şi tratament au prelungit şi îmbunătăţit considerabil viaţa pacienţilor cu afecţiuni cronice şi/sau incurabile. Boli cu sfârşit fatal precum cancerul au devenit cronice iar tratamentul şi îngrijirea medicală se acordă din ce în ce mai mult în condiţii de ambulator.

În România, în proportie de aproximativ 90%, pacienţii preferă să-şi încheie existenţa proprie în casa lor nu in diverse instituţii, comparativ cu ţările din vestul Europei unde procentul deceselor la domiciliu variază între 10 şi 26%. Ca o consecinţă, îngrijirile paliative (îngrijiri acordate pacienţilor a căror boală nu mai raspunde la tratamentul curativ) au devenit parte integrantă a asistenţei medicale primare, a îngrijirilor la domiciliu precum şi al tratamentelor recomandate de specialiştii din spitale şi policlinici.

Legislaţia româna stipulează dreptul pacientului de a primi ingrijiri paliative şi acordă instituţiilor cu paturi şi de îngrijiri la domiciliu, precum şi personalului medical competent, dreptul de a organiza şi presta acest tip de servicii în parte rambursat de către casa de asigurări. În mai multe spitale există secţii cu paturi pentru acordarea îngrijirilor paliative iar numeroase ONG-uri acordă îngrijiri de acest tip la domiciliu şi organizează cursuri de pregătire pentru persoalul medical. Un studiu efectuat şi publicat recent în revistele de specialitate internaţionale arată satisfacţia membrilor de familie ai pacientilor decedaţi şi care au primit ingrijiri paliative până la sfarşitul vieţii.

De aceea primul Compendiu de îngrijiri paliative la domiciliu publicat în limba româna (la Editura Viaţa Medicală Românească, de unde se poate şi procura) va ramâne mereu în actualitate. Autorii şi-au folosit pregătirea şi expertiza în acordarea îngrijirilor paliative pentru a realiza un compendiu uşor de folosit în practica de zi cu zi.

La început sunt prezentate definiţia şi contextual îngrijirilor palitiave împreună cu un model de organizare a îngrijirilor paliative în cadrul echipei multidisciplinare. Cea mai mare atenţie este acordată managementului celor mai frecvente simptome şi sindroame întilnite la bolnavii incurabili: durerea, greţurile şi vărsăturile, anxietatea, consţipatia, deshidratrea, pruritul, tusea şi bronhoreea, incontinenţa, insomnia s.a. Sunt apoi trecute în revistă urgenţele medicale întilnite în paliaţie, cum ar fi convulsiile, hemoragiile, sângerările masive, retenţia de urină şi fecale, infiltratele compresive, deteriorarea bruscă a stării generale, ş.a. Pentru practician şi personalul de îngrijirie la domiciliu sunt prezentate câteva tehnici simple de îngrijire (leziunile de decubit, îngrijirea fistulelor, stomei şi al ulcerelor din afecţiunile maligne, dezodorizarea, echipamentul necesar îngrijirii la domiciliu, etc) şi cele mai frecevnte manevre terapeutice ce se pot executa cu dotare minima la domiciliul pacientului pentru a-i alina suferinţa şi a-i îmbunătăţi starea generală, cum ar fi alimentaţia enterală, parenterală şi prin sondă, puncţiile evacuatorii, drenajul postural, compresia externă, cateterizarea, administrarea medicamentelor cu seringa automată, etc. Fiecare subiect tratat este prezentat într-o formă algoritmică (pentru simptome şi sindroame: semnificaţie şi incidenţă, cauze, planul terapeutic, tratament, complicaţii) cu accent pe aspectele relevante atât pentru medic cât şi pentru personalul de îngrijire, uşor de citit şi de aplicat în practică. Nu au fost uitate managemetul aspectelor pshihosociale, particularităţile îngrijirilor paliative la copil, aspecte medicale, etice şi juridice legate de sfarşitul vieţii şi de deces, formalităţile legate de deces, precum şi consideraţii asupra morţii în perspectiva religiei creştine, în cultura şi traditiile româneşti.

Compendiul este o carte completă care oferă informatii bine structurate şi fezabile pentru pracitca de zi cu zi. Ea se adresează medicilor de toate specialităţile din spitale şi din ambulatoriu, dar şi personalului de îngrijire la domiciliu, confruntaţi cu îngrijirea pacienţilor cu boli cronice şi/sau în stadii terminale.

Cartea mai ofera şi suficiente informaţii celor care-şi propun să organizeze servicii de îngrijiri paliatiave precum şi profesioniştilor din sănătate care doresc să se pregătească în acordarea îngrijirlor paliative şi îşi propun să urmeze cursuri de educaţie medicală continuă sau pentru obţinerea competenţei în paliaţie.

De aceea vă invităm să cititi şi să folosiţi informaţiile din compendiu în practica de zi cu zi. Filozofia îngrijirilor paliative este holistică cu accent pe definirea şi satisfacerea nevoilor multidimensionale ale pacientului aflat în faza de sfârşit a vieţii. A găsi balanţa dintre ‘’high tech’’ şi ‘’high touch’’ alături de pacientul pentru care timpul are altă dimensiune, presupune integrarea şi folosirea valenţelor multidisciplinarităţii.

Pentru achizitie trimiteti un e-mail la editor@paliatia.eu[:]