Support in palliative careNevoia de sprijin în îngrijirea paliativă

Marinela Olăroiu, MD, geriatrician, PhD, Editor-in Chief of PALIAŢIA, The Nederland’s

This issue of PALIATIA underlines in various ways the need for support in palliative care. First of all, the experience of a new founded palliative care unit in the Iași region is described, showing the fast growth of patients to be hospitalized. The findings indicate that there is a large unmet need for palliative care in many regions. Also patients and their families are – as we all know and understand – uncertain about what to do and experience fear and anxiety, when they are informed about the terminal disease or prognosis. Directly after such confrontation they need support and adequate information. There has to be places where they may go for more information, for answering their questions and for relief and support. In Romania still there is a large shortage of such places. Actually, Romania has failed so far to build a network for palliative care.

Part of a palliative care network are patient support groups. The importance and positive effects of patient support groups are well known from scientific research. Therefore in West-European countries and the USA many regional and national associations exist of various patient support groups (breast cancer, colon cancer, Hodgkin disease, HIV, dementia etc.). In most countries such (developments of) patient support groups have made been possible by an active policy (grants, expertise, moral support, obligatory advices) of the Ministry of Health. Also in this field Romania is behind European developments.

Given the fact that a new government is build in Romania, support for palliative care in all its aspects may be recommended as a top priority in Romanian health policy. Not for the sake of Europe, but for the sake of Romanian patients suffering from terminal diseases.Marinela Olăroiu, medic geriatru, doctor în şţiinte medicale, redactor-şef PALIAŢIA, Olanda

În acest număr al revistei PALIAŢIA se subliniază în diferite feluri nevoia de sprijin în îngrijirea paliativă. Mai întâi de toate, este descrisă experiența unei unități de îngrijiri paliative nou înființată în regiunea Iași, din care reiese o creștere rapidă a numărului de pacienți care urmează să fie internați. Constatările indică faptul că există în multe regiuni o nevoie foarte mare de îngrijiri paliative. De asemenea, pacienții și familiile lor sunt – după cum știm cu toții – cuprinși de temă și anxietate și nesiguri despre ceea ce trebuie să facă atunci când sunt informați despre o boală terminală. Imediat după o astfel de confruntare ei au nevoie de sprijin și informații adecvate și ar trebui să fie locuri unde ei sa poată merge pentru mai multe informații, pentru a li se răspunde la întrebări și pentru ajutor și sprijin. În România încă există un deficit mare de astfel de locuri și nu s-a reușit până în prezent dezvoltarea unei rețele de îngrijiri paliative.

Ca o parte a rețelei de îngrijire paliativă sunt grupurile de sprijin pentru pacienți. Efectele pozitive și importanța grupurilor de sprijin pentru pacienți sunt bine cunoscute din cercetarea științifică. Prin urmare, în țările vest-europene, precum și în SUA există diferite grupuri de sprijin pentru pacienții cu cancer de sân, de colon, boala Hodgkin, cu HIV, demența etc. În cele mai multe țări înființarea unor astfel de grupuri a fost posibilă printr-o politică activă (subvenții, expertiză, sprijin moral, sfaturi obligatorii) a Ministerului Sănătății. De asemenea, și în acest domeniu România se află în urma evoluțiilor europene.

Având în vedere faptul că în România se va alcătui un nou guvern, poate fi recomandat ca o prioritate în politica de sănătate, sprijinul pentru toate aspectele îngrijirii paliative. Nu pentru binele Europei, ci pentru binele pacienților români cu boli incurabile.