The influence of stress and mental illness of family members on a terminally ill patientInfluența factorilor de stres și a bolilor psihice asupra membrilor familiei unui bolnav în stadiu terminal

Adriana Căruntu, palliative care trainer, director Center of Palliative Care ”Sf. Nectarie”, Bucharest, Romania

Address for correspondence: e-mail: caruntu.adriana @ yahoo.com

In recent years there has been an alarming increase in cases of mental illness which affects the population of Bucharest. The first step in developing such a condition is the existence of multiple stress factors (low income, lack of employment, chronic disease in the family) that can lead to depression which is not treated in most cases.

Depression is the starting point to trigger other serious mental illnesses. Family members of a terminally ill patient who have psychiatric illnesses may be a factor affecting both the patient in the last days of life as well as the palliative care team. Patients with psychiatric disorders cannot care effectively and rationally for terminally ill relatives that need care.

Communicating with these family members is difficult. Mental disorders lead to false vision about the state of health of the hospitalized patient.

The medical team, when it finds this kind of family members of a terminally ill patient, should adopt a particular way of communication that does not lead to conflicts or situations that ultimately affect the patient. It is recommended that such family members are evaluated by a psychiatrist.

I therefore propose the inclusion of a psychiatrist in a palliative care team to support family members with psychiatric disorders.

Key words: palliative care, depression, mental illness, communication

(Full text in Romanian)

Adriana Căruntu, masterand consiliere în asistenţa socială, formator în îngrijiri paliative, director Centrul de Îngrijiri Paliative ”Sf. Nectarie”, București, România

Adresa pentru corespondență: e-mail: caruntu.adriana@yahoo.com

În ultimii ani se constată o creștere alarmantă a cazurilor de afecțiuni psihice care afectează populația din Municipiul București. Primul pas în declanșarea unei astfel de afecțiuni este existența factorilor de stres multipli (veniturile mici, lipsă unui loc de muncă, boli cronice ale membrilor familiei) care pot conduce către depresie, iar în majoritatea cazurilor, această nu este tratată.

Dacă ar există o informare corectă asupra simptomelor și consecințelor unei depresii, probabil că cei mai mulți oameni ar apela imediat la un specialist, deoarece cronicizarea acesteia are urmări nefavorabile asupra stării generale de sănătate a organismului uman.

În decursul a 8 ani de activitate în îngrijiri paliative am constatat că există personal medical afectat de depresie datorită problemelor din familie și că aceștia nu au realizat situația în care se află.

Depresia constituie punctul de plecare în declanșarea altor afecțiuni psihice grave. Membrii familiei unui pacient în stadiu terminal care au afecțiuni psihice, pot constitui un factor care să afecteze atât pacientul aflat în ultimele zile de viață, cât și echipă unui centru de îngrijiri paliative. Bolnavii cu afecțiuni psihice nu se pot ocupa în mod eficient și rațional de îngrijirea rudelor în stadiu terminal pentru că ei înșiși au nevoie de îngrijire.

Comunicarea cu aceste persoane este dificilă. Afecțiunile psihice conduc la viziuni nereale cu privire la starea de sănătate a pacientului internat, ei pot ajunge să creadă că anumite tratamente nu sunt potrivite, să se manifeste agresiv cu personalul medical, să se alarmeze pentru orice schimbare în starea de sănătate, să creadă în posibilitatea de vindecare al acestuia, deși evoluția să din punct de vedere medical este certă că va fi urmată de moarte.

Echipă medicală atunci când constată acest tip de afecțiune la membrii familiei unui bolnav în stadiu terminal trebuie să adopte un anumit mod de comunicare care să nu conducă la conflicte sau situații care să afecteze în cele din urmă pacientul. Este recomandat că membrii familiei să fie evaluați de către un psihiatru, care să le poată indica să urmeze în cele din urmă un tratament adecvat afecțiunii lor.

De aceea propun includerea în suportul acordat familiei în perioadă de doliu, ajutorul unui psihiatru pentru membrii familiei unui pacient aflat în stadiu terminal care au afecțiuni psihice.

Cuvinte cheie: îngrijiri paliative, depresie, boli psihice

Conflict de interese: nu există
Primit: 9 iulie 2014
Acceptat: 20 iulie 2014