[:en]About the limitless concepts on death[:ro]Despre universalitatea conceptului de moarte[:]

[:en]Tebeică Ana-Maria, MD (a), Pantelimon Iuliana MD (b)

(a): oncology, PhD student, Medical Center Gral, Department Medical Oncology, Ploieşti, Romania
(b) oncology, PhD student, University Emergency Hospital Elias, Department Medical Oncology, Bucharest, Romania

Corresponding author: Dr Tebeică Ana-Maria, e-mail: anamaria.tebeica@yahoo.com

Abstract

Elisabeth Kübler-Ross, who analysed first the concept of death through her pencil, was asking herself during the 60’s how would our future be like in a death-denying society, a society that values IQ more than the sense of tact and sensitivity needed in the management of suffering.

Words don’t come easy on death, it is even frightening to talk about it and clearly no one knows what happens afterwards.

The concept of death is composed of the following components: universality, irreversibility, non-functionality, causality and non-corporeal continuation.

After the interviews held by Yedidia and MacGregor in 2012, seven forms regarding death in patient’s perspective were described: struggle, dissonance, endurance, coping, incorporation, quest, and volatile.

The “peaceful death” concept includes notions as the absence of pain, spiritual peace, consistency with the patient’s wish, and clinical and cultural standards.

Key words: death, fear, suffering, reality, awareness

(Full text in Romanian)

[:ro]Dr Tebeică Ana-Maria (a), Dr Pantelimon Iuliana (b)

(a): medic specialist oncologie, doctorand în ştiinţe medicale, Medical Center Gral, Secţia Oncologie Medicală, Ploieşti, România
(b): medic specialist oncologie medicală, doctorand în ştiinţe medicale, Spitalul Universitar de Urgenţă Elias, Secţia Oncologie Medicală, Bucureşti, România

Autorul corespondent: Dr Tebeică Ana-Maria, e-mail: anamaria.tebeica@yahoo.com

Rezumat

Elisabeth Kübler-Ross cea care a înfruntat prima din condei conceptele legate de moarte, se întreba prin anii ’60 care ne-ar fi soarta în societatea care ignora moartea şi care valorifică IQ-ul în defavoarea tactului şi sensibilităţii necesare în alinarea suferinţei.

Este greu şi înfricoşător să discuţi despre moarte şi pentru nimeni nu e limpede ce se întâmplă după moarte.

Conceptul de moarte cuprinde componentele: universalitate, ireversibilitate, non-funcţionalitate, cauzalitate şi continuitate non-corporeală.

În urma interviurilor purtate de Yedidia si MacGregor în 2012, s-au descris 7 forme ale perspectivei pacienţilor în ceea ce priveşte moartea: luptă, neconcordanţă, rezistenţă, a face faţă, integrare, cercetare, instabilitate.

Conceptul de “peaceful death” cuprinde noţiuni precum absenţa durerii, pace spirituală, concordanţa cu dorinţele pacientului, standardele clinice, culturale.

Cuvinte cheie: moarte, teamă, suferinţă, realitate, conştientizare

* * * * * * * *
You need to subscribe in order to have access to full texts! If you already subscribed, please login here.

* * * * * * * *
Trebuie să vă abonaţi pentru a avea acces la întregul conţinut! Dacă sunteţi deja abonat, trebuie să vă autentificaţi aici.