[:en]Evaluation of fatigue, dyspnoea and their impact on the general symptoms of lung cancer patients[:ro]Evaluarea fatigabilității, a dispneei și a impactului acestor simptome asupra stării generale a pacienților cu cancer bronhopulmonar[:]

[:en]Roxana-Andreea Rahnea-Niță (1,a), Gabriela Rahnea-Niță (2,b), Mihaela Popescu (3,c), Cristian Stanciu (d), Anda-Natalia Ciuhu (2,e)

(1): Titan Psychiatric Hospital “Dr. Constantin Gorgos”, Department of Oncology, Bucharest, Romania
(2): Chronic Disease Hospital “St. Luke “Department of Oncology – Palliative Care, Bucharest, Romania
(3): Hospital “Colentina”, Department of Hematology, Bucharest, Romania
(a):MD, resident oncology, PhD student
(b): MD, oncology, PhD
(c): MD, hematology, PhD student
(d): voluntary
(e): MD, oncology, PhD student

Corresponding author: Dr Gabriela Rahnea-Niță: e-mail: gabriela_rahnea@yahoo.com

Abstract

Introduction:
Dyspnoea (difficulty in breathing) and fatigue are the main symptoms that occur in lung cancer patients affecting overall condition and impacting quality of life.

Materials and methods:
43 Patients with lung cancer and metastatic advanced stage in terms of the intensity of dyspnoea and fatigue were monitored and evaluated on ESAS scale. Changes in their general condition were followed for 3 months.

Results:
Fatigue is associated with disease progression and specific treatment against cancer. 30.2% of the patients had high-intensity fatigue after three months and 16.3% of the patients experienced dyspnoea with high intensity after 3 months.
60.5% of the patients had debilitated general condition and were very unstable at the time of admission ward. After 3 months, the percentage rose to 72.1%.

Discussion:
Dyspnoea and fatigue are associated with disease progression. Fatigue can also occur as a consequence of specific treatment against cancer.
The general condition of the patient is not only determined by the physical symptoms but also by the presence of other factors like psychological, social and spiritual.

Conclusions:
It is known that over 60% of lung cancer patients are not ineligible for radical treatment at the moment they are diagnosed. Therefor palliative care should be early integrated in the treatment of lung cancer.

Key words: fatigue, dyspnoea, lung cancer

(Full text in Romanian)

[:ro]Dr Roxana-Andreea Rahnea-Niță (1,a), Dr Gabriela Rahnea-Niță (2,b), Dr Mihaela Popescu (3,c), Cristian Stanciu (d), Dr Anda-Natalia Ciuhu (2,e)

(1): Spitalul de Psihiatrie Titan “Dr. Constantin Gorgos”, Departmentul-Oncologie, București, România
(2): Spitalul de Boli Cronice “Sf. Luca”, Departmentul-Oncologie – Îngrijiri Palliative, București, România
(3): Spitalul Clinic “Colentina”, Department-Hematologie, București, România
(a): medic rezident oncologie,  doctorand
(b): medic primar oncologie, doctor în medicină
(c): medic primar hematologie, doctorand
(d): voluntar
(e): medic primar oncologie, doctorand

Autor corespondent: Dr Gabriela Rahnea-Niță: e-mail: gabriela_rahnea@yahoo.com

Rezumat

Introducere:
Dispneea (dificultatea în respirație) și fatigabilitatea sunt principalele simptome ce se întâlnesc în cancerul pulmonar, afectând starea generală a pacienților și având impact asupra calității vieții acestora.

Materiale și metode:
Au fost monitorizați și evaluați pe scala ESAS, 43 pacienți cu cancer bronhopulmonar în stadiul avansat și metastatic, în ceea ce privește intensitatea dispneei și a fatigabilității precum și evoluția stării generale a acestora, într-un interval de 3 luni.

Rezultate:
30,23% din pacienți au prezentat  fatigabilitate de intensitate mare după 3 luni, fatigabilitatea fiind asociată cu evoluția bolii și cu tratamentul specific  împotriva cancerului, iar 16,28% din pacienți au prezentat dispnee de intensitate mare după 3 luni.

60,46% din pacienți prezentau stare generală alterată și foarte alterată, la momentul admiterii pe secție, iar, după 3 luni, procentul acestora a crescut la 72,10% .

Discuții:
Fatigabilitatea și dispneea se asociază cu evoluția bolii, iar fatigabilitatea poate apărea și ca o consecință a tratamentului specific împotrivă cancerului.

Starea generală a pacienților este dată nu numai de simptomele fizice ci și de alți factori psihologici, sociali, spirituali.

Concluzii:
Având în vedere faptul că peste 60% din pacienți cu cancer pulmonar nu sunt eligibili pentru tratamentul radical la momentul diagnosticului, îngrijirea paliativă trebuie integrată precoce în tratamentul complex al cancerului pulmonar.

Cuvinte cheie: fatigabilitate, dispnee, cancer bronhopulmonar

* * * * * * * *
You need to subscribe in order to have access to full texts! If you already subscribed, please login here.

* * * * * * * *
Trebuie să vă abonaţi pentru a avea acces la întregul conţinut! Dacă sunteţi deja abonat, trebuie să vă autentificaţi aici.