Asistența medicală primară și îngrijirea paliativă

În viziunea Asociației Europene pentru Îngrijiri Paliative (EAPC), îngrijirea paliativă ar trebui să fie pe deplin integrată în sistemele de asistență medicală primară la nivel internațional, astfel încât toți pacienții să poată avea acces rapid la o abordare de îngrijire paliativă în comunitate (în propriile case și în instituțiile de îngrijire rezidențială).

Un grup de lucru al EAPC a scris: „Îngrijirea paliativă atinge doar o minoritate de potențiali beneficiari și este adesea introdusă prea târziu pentru a preveni multe suferințe. Persoanele cu multe morbidități și afecțiuni non-maligne, fragilitate și demență sunt încă mai puțin susceptibile de a primi orice formă de îngrijire paliativă decât cele cu cancer. Pentru a beneficia de o acoperire universală, este necesară o abordare coordonată a asistenței medicale primare și a sănătății publice’’.

Un grup de lucru a elaborat un plan de lucru de 4 ani, în care solicită cooperarea tuturor țărilor (europene). Click aici.

A se vedea, de asemenea, un articol recent din Revista Română de Medicina Familiei aici.