[:en]Anticipatory syringe drivers: a step too far[:ro]Seringi automate: un pas prea departe[:]

[:en]A recent report on the use of anticipatory syringe drivers continuous subcutaneous delivery of opioids and other medications at the end of life (see https://www. gosportpanel. independent.gov. uk/ media/ documents/ 070618_CCS207_ CCS03183220761_Gosport_Inquiry_ Whole_ Document. Pdf) has led to warnings about the use of it (1). The report states that at least 456 patients died in case opioids had been described and administered in unjustified doses. The reason is not the syringe driver itself, but the way it is used. Browers et al. (1) see the report as ‘a timely warning of the potential dangers of ‘anticipatory syringe drivers’ prescribed in anticipation of future symptoms at the end of life.’ Using new technology often means implicitly a significant change in the way patients are cared for or at least it is seen as a change by patient and family. Therefore, Browers et al. advise – before starting a syringe driver to explore ‘patient and family understanding and wishes, to discuss the goals of treatment, including the possible effects of administered drugs and to advise that drugs given in doses appropriate for symptom control will not hasten death.’

The Gosport Inquiry Report is very detailed, very well documented and it reads as a horror story. It is a lesson for all working in health care. It is not only a lesson for the UK, but for all health care systems.

References

  1. Bowers B, et al. BMJ Supportive & Palliative Care 2019;9:149–150. doi:10.1136/bmjspcare-2018-001728 149 BMJ Support Palliat Care: first published as 10.1136/bmjspcare-2018-001728 on 1 June 2019. Downloaded from http://spcare.bmj.com/ on September 23, 2019 by guest.

Vezi PDF | See PDF[:ro]Un raport recent cu privire la utilizarea de seringi automate de livrare continuă subcutanată de opioide și alte medicamente la sfârșitul vieții (consultați https: // www. Gosportpanel. Independent.gov. Uk / media / documents / 070618_CCS207_ CCS03183220761_Gosport_Inquiry_ Whole_ Document. Pdf) a condus la avertizări cu privire la utilizarea acesteia (1). Raportul afirmă că cel puțin 456 de pacienți au murit în cazul în care opioidele au fost prescrise și administrate în doze nejustificate. Motivul nu este seringa în sine, ci modul în care este folosită. Browser și colab. (1) consider raportul ca „avertizare în timp util asupra pericolelor potențiale ale„ seringilor automate ”utilizate în anticiparea simptomelor apărute la sfârșitul vieții.” Utilizarea de noi tehnologii înseamnă adesea implicit o schimbare semnificativă a modului în care sunt îngrijiți pacienții sau cel puțin este văzută ca o schimbare de către pacient și familie. Prin urmare, Browser și colab. sfătuiesc – înainte de a începe administrarea de medicamente cu seringa automata să se exploreze „nivel de înțelegere și dorințele familiei și ale pacientului, de a discuta obiectivele tratamentului, inclusiv efectele posibile ale medicamentelor administrate și de a da asigurări că medicamentele administrate în doze adecvate pentru controlul simptomelor nu vor grăbi moartea.”

Raportul anchetă Gosport este foarte detaliat, foarte bine documentat și se citește ca o poveste de groază. Este o lecție pentru toți cei care lucrează în asistența medicală. Nu este doar o lecție pentru Marea Britanie, ci pentru toate sistemele de îngrijire a sănătății.

Bibliografie

1. Bowers B, et al. BMJ Supportive & Palliative Care 2019;9:149–150. doi:10.1136/bmjspcare-2018-001728 149 BMJ Support Palliat Care: first published as 10.1136/bmjspcare-2018-001728 on 1 June 2019. Downloaded from http://spcare.bmj.com/ on September 23, 2019 by guest.

Vezi PDF | See PDF[:]