Murind fără demnitate*

Acest raport pentru Parlamentul Marii Britanii, disponibil on-line și deja publicat în 2014, poate fi văzut ca o confirmare a faptului că Raportul de anchetă Gosport nu este un incident „tehnologic”, ci o parte a unei probleme mai largi în îngrijirea sănătății și, mai ales, în calitatea îngrijirii la sfârșitul vieții. Raportul se bazează pe diverse studii de caz și menționează 6 preocupări principale:

Necunoscând că oamenii mor și nerăspunzând nevoilor lor. Fără a recunoaște aceste nevoi, îngrijirea nu poate fi planificată sau coordonată, ceea ce înseamnă mai multe momente critice și suferințe pentru persoană, familie și îngrijitori.

Control slab al simptomelor, ceea ce poate presupune că se poate muri în durere sau într-o stare agitată, deoarece controlul simptomelor nu au fost eficient sau prost gestionat.

– Comunicarea deficitară este o problemă majoră. Se întâmplă atunci când profesioniștii din domeniul sănătății nu au conversații deschise și oneste cu membrii familiei și îngrijitorii care sunt necesare pentru a înțelege gravitatea situației și alegerile ulterioare pe care le vor trebui să le facă.

– Servicii necorespunzătoare în afara programului.

– Planificarea defectuoasă a îngrijirii, ceea ce poate duce la lipsa îngrijirii coordonate.

– Întârzierile la punerea diagnosticului și la trimiterile pentru tratament, ceea ce le poate oferi oamenilor nicio șansă în a-și planifica dorințele finale.

Raportul concluzionează că rezultatele furnizează dovezi suplimentare în sprijinul descoperirilor anterioare ale raportului the House of Commons Health Select Committee, adică „necesitatea unui acces mai mare la serviciile de îngrijire paliativă; resurse îmbunătățite pentru sprijin în comunitate; și o mai bună conducere”.

*Investigations by the Parliamentary and Health Service Ombudsman into complaints about end of life care. (https://www.ombudsman.org.uk/publications/dying-without-dignity-0)

Vezi PDF | See PDF