Cercetări în îngrijirea paliativă și implementarea în practică

Prof. univ Wim J.A. van den Heuvel, Președinte al consiliului editorial al PALIAŢIA

Necesitatea stimulării îngrijirii paliative în practică și în cercetare este recunoscută pe scară largă. Desigur de experții în domeniu, dar și de diverse organizații internaționale (Organizația Mondială a Sănătății, Națiunile Unite, Consiliul Europei, Uniunea Europeană (UE)). Diverse țări ale UE au programe speciale de cercetare pentru îngrijirea paliativă; UE stimulează cooperarea internațională în cercetarea îngrijirii paliative. Asociația Europeană pentru Îngrijire Paliativă (EAPC) organizează – deja de ani buni – programe speciale pentru cercetători și premiază cele mai bune articole de cercetare. Cu zece ani în urmă, EAPC a publicat o carte albă privind standardele și normele pentru hospice și îngrijire paliativă în Europa.

Dar este nevoie de mai mult. Îngrijirea paliativă nu este încă o parte integrată a serviciilor de îngrijire medicală. Adesea, factorii de decizie nu sunt bine informați despre necesitatea și importanța îngrijirii paliative. Prin urmare, Organizația Mondială a Sănătății a dezvoltat anul trecut un curs online de formare a profesioniștilor în îngrijirea paliativă cu privire la dezvoltarea politicilor naționale. Va fi de ajutor? Sa speram! Până acum, astfel de acțiuni nu au adus rezultate evidente.

Unele reviste despre îngrijiri paliative și medicamente prezintă o listă cu cele mai bune articole care sunt publicate în jurnalele lor. În diferite țări din întreaga lume, organizațiile naționale de îngrijire paliativă și de îngrijire acordă premii anuale pentru persoanele care au depus eforturi deosebite pentru stimularea îngrijirii paliative. Va fi de ajutor? Sa speram! Până acum, astfel de acțiuni nu au adus rezultate evidente.

Pe lângă problemele politice pentru a realiza că îngrijirea paliativă este o parte integrată a asistenței medicale, există o altă problemă. Cum să vă asigurați că noile rezultate ale cercetării, care pot stimula îngrijirile paliative și îmbunătăți calitatea îngrijirii, își găsesc calea în practica zilnică. Implementarea este uneori văzută ca un proces automat, dar nu este. Există multe obstacole pentru a introduce inovații bazate pe dovezi și îmbunătățiri în practică. Unul dintre obstacole este acela că oamenilor (de asemenea și profesioniștilor din domeniul sănătății) le place să lucreze așa cum sunt obișnuiți. Un altul este acela că cineva crede – sau dorește să creadă – că rezultatele cercetării, care se bazează pe studii din alte țări cu alte sisteme și reglementări de îngrijire a sănătății, nu vor „funcționa” aici. Și un alt lucru este că reglementările (ghiduri, finanțe etc.) trebuie ajustate. Și alta este …

Implementarea de noi tratamente, bazate pe cercetări, nu este ușoară, dar eforturile merită: îmbunătățește calitatea îngrijirii și calitatea vieții pacienților și a profesioniștilor din domeniul sănătății. Ce factor de decizie nu ar dori să realizeze asta?

Vezi PDF | See PDF