Chist ovarian dermoid conținând melanom primitiv

Şef de lucr. univ. Dr. Anca Angela Simionescu1,2, Şef de lucr. univ. Dr. Ana Maria Alexandra Stănescu 1,3

1Universitatea de Medicină si Farmacie “Carol Davila”, București, România, 2 Obstetrică-ginecologie, 3Medicină de familie

Primit: 18.12.2019 • Acceptat pentru publicare: 30.12.2019

Rezumat

Introducere: Diagnosticarea unui melanom primitiv apărut la nivelul unui chist dermoid este neobișnuită pentru un chirurg ginecolog care tratează chisturile dermoide benigne. Melanomul ovarian  apărut la nivelul chistului dermoid trebuie diferenţiat de o metastază ovariană de la un melanom cutanat primitiv, acestea având prognostic și conduită diferite.

Obiectiv: stabilirea diagnosticului și a conduitei pentru chistul dermoid conținând melanom.

Metoda: analiza retrospectivă a cazurilor clinice descrise în literatură între 1960-2018 incluse în bazele de date PubMed și Medline. 

Rezultate: s-au analizat 40 de cazuri raportate, la 6 dintre ele examenul anatomopatologic era complet.

Concluzii: Ȋn situaţia în care tratăm un chist dermoid peste 5 cm se recomandă efectuarea examenului histopatologic extemporaneu. Diagnosticarea și tratarea unei neoplazii situate la nivelul ovarului alcătuită din alt ţesut decât cel ovarian este dificilă. Melanomul primitiv asociat chistului dermoid impune un tratament chirurgical și imunoterapie. Omentectomia, limfadenectomia iliacă și lomboaortică ameliorează prognosticul și supravieţuirea. Totuși, fiind descrise puţine cazuri clinice la care prognosticul a fost rezervat, conduita optimală nu este încă evidentă.

Cuvinte cheie: chist dermoid ovarian malign, melanom ovarian

* * * * * * * * You need to subscribe in order to have access to full texts! If you already subscribed, please login here.

* * * * * * * * Trebuie să vă abonaţi pentru a avea acces la întregul conţinut! Dacă sunteţi deja abonat, trebuie să vă autentificaţi aici.