Îngrijirile paliative în România anului 2019

Mălina Dumitrescu, Președinte Asociația Națională de Îngrijiri Paliative
HOSPICE Casa Speranței, Brașov, România

Primit: 16.12.2019 • Acceptat pentru publicare: 30.12.2019

Rezumat

După aproape 28 de ani de la înființarea primelor servicii specializate de îngrijiri paliative în România, sunt create premisele dezvoltării îngrijirilor paliative pentru pacienții cu boli cronice progresive sau incurabile: există cadrul legal de înființare și autorizare a serviciilor, medicația esențială specifică este disponibilă, există forme de pregătire profesională a personalului în domeniul paliației și sunt funcționale servicii specializate în diferite medii de îngrijire (în regim de internare, în ambulator sau centre de zi, la domiciliu). Cu toate acestea, gradul de acoperire a nevoii estimate de îngrijiri paliative este sub 12% din necesarul estimat. Există încă numeroase bariere birocratice în aplicarea legislației, care împiedică implementarea schimbărilor.

Subfinanțarea sistemului de sănătate și alocarea fondurilor cu precădere pentru medicina curativă fac dificilă înființarea de noi servicii într-un domeniu încă nou ca cel al paliației, chiar dacă în timp aceste servicii ar putea dovedi o utilizare mai judicioase a fondurilor disponibile în favoarea calității și satisfacției pacienților.

Cu cele 122 de servicii specializate de paliație pentru adulți și 12 pediatrice, România se situează în jumătatea inferioară a clasamentului țărilor investigate, ca număr de servicii la 100.000 locuitori.

Cuvinte cheie: servicii de îngrijiri paliative în România, nevoia de îngrijiri paliative, Program Național de Îngrijiri Paliative

Vezi PDF