SOLICITARE ACORD ȘI INFORMARE GENERALĂ CU PRIVIRE LA POLITICA NOASTRĂ DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă mulțumim pentru interesul acordat serviciilor și produselor MediaDomExpress.S.R.L. Pentru noi este deosebit de important să asigurăm protecția datelor cu caracter personal pe care ni le furnizați. De aceea având în vedere intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR) vă solicităm să vă revizuiți și să vă reconfirmați opțiunile.

CINE SUNTEM?

MediaDomExpress S.R.L. este o societate organizată și care funcționează în conformitate cu legile din România, cu sediul în Craiova, str.Teleajenului, nr. 33, cod 200361, jud. Dolj, înregistrată la ORC sub nr. J40/18992/2007, având CUI 22548552.

CE DATE PRELUCRĂM?

În vederea livrării bunurilor și serviciilor comandate, activități administrative și de media, sunteți de acord să ne încredințați următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, profesia, locul de muncă, formarea profesională, datele bancare, CNP-ul, adresa de domiciliu/ reședință, adresa de e-mail, adresa de ip, număr de telefon, parola acces cont site. Vă rugăm să nu ne furnizați alte date cu caracter personal decât cele strict necesare scopului precizat în această politică.

Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, dar vă ruăm să luați în considerare că acestea sunt necesare completarii documentelor (certificate, facturi), trimterii produselor și raportărilor către Colegiul Medicilor din Romania. Refuzul dvs. determină imposibilitatea derulării activităților pentru scopurile mai sus-indicate.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoanelor vizate, reprezentanților legali ai persoanelor vizate, împuternicitului operatorului, partenerilor contractuali ai operatorului, altor companii din același grup cu operatorul, autorităților publice centrale/ locale, instituțiilor de învățământ și educație, furnizorilor de servicii și bunuri, organizațiilor profesionale, asociațiilor și fundațiilor.

CARE ESTE SCOPUL ȘI TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII?

Datele cu caracter personal furnizate cu consimțământul Dvs. sunt și vor fi colectate și prelucrate de noi exclusiv în scopurile pe care le vom prezenta în cele ce urmează.

Menționăm faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul consimțământului Dvs. în acest sens (art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor, numit în cele ce urmează Regulament/ul.

Situațiile în care MediaDomExpress S.R.L. va colecta și prelucra datele Dvs. cu caracter personal și scopurile în vederea cărora aceste date vor fi prelucrate, sunt următoarele:

 1. Înregistrare cont pe site-ul www.paliatia.eu;

Colectarea datelor cu caracter personal în acest caz are scopul principal de a acorda posibilitatea creării unui cont de utilizator, prin intermediul/accesarea căruia veți avea acces la conținutul revistei și a website-ului aferent. Totodată, unele din aceste date (ex. adresă e-mail, număr telefon) sunt necesare pentru o bună comunicare între societatea noastră și Dvs., în calitate de client, precum și pentru transmiterea către Dvs. a ofertelor promoționale, în mod ocazional.

De asemenea, în timpul utilizării platformei www.paliatia.eu, sunt colectate de către societatea noastră date referitoare la istoricul de căutărilor Dvs., respectiv: articole citite, produse audio-video vizualizate etc. Totodată, cu ajutorul unor coduri de tracking instalate pe platforma noastră de la diverși furnizori de servicii de analize și statistici, sunt colectate date precum adresa de ip, durata de utilizare a paginii, paginile vizitate.

Toate aceste informații colectate au ca scop exclusiv, să optimizăm și îmbunătățim funcționarea platformei noastre, astfel încât să vă oferim o experiență cât mai plăcută cu ocazia utilizării acesteia.

 1. Înscheierea unui abonament, achiziționarea unui articol;

Scopul prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal în cazul înscheierii unui abonament la revista PALIAŢIA editată de MediaDomExpress S.R.L. sau achiziționarea unui articol, constă în transmiterea e-mailului de acces la revistă, articole, alte manuscrise publicate pe site, permiterea accesului la conținutul revistei, pe baza datelor înregistrate, comunicarea de informații legate de revistă, facturare, și eliberare de certificate de abonament;

Scopul prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal în cazul achizițiilor de carti, documente comercializate de MediaDomExpress S.R.L. constă în transmiterea e-mailului de contact, SMS –uri, pe baza datelor înregistrate, comunicarea de informații legate de revistă, articole, alte manuscrise publicate pe site produsele achiziționate, facturare, trimitere de colete, scrisori;

 1. Abonare la Newsletter;

Scopul de prelucrare datelor cu caracter personal în acest caz este acela de a vă informa despre revistă, articole, alte manuscrise publicate pe site și evenimentele organizate de noi, de marketing direct și publicitate;

CINE ARE ACCES LA DATELE DVS.?

Vă aducem la cunoștință că, pentru funcționarea eficientă a platformei, utilizăm diferite servicii de la furnizori externi sau interni (”persoane împuternicite de operator”), cărora le putem transmite o parte din datele cu caracter personal colectate de la Dvs., cu mențiunea expresă că vom apela doar la persoane împuternicite care oferă garanţii suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerinţele prevăzute în Regulament şi să asigure protecţia drepturilor Dvs. Categoriile de servicii pentru care colaborăm cu furnizorii mai sus menționați și datele cu caracter personal transferate acestora sunt următoarele:

 1. Servicii SMTP (comunicare email) – adresa de e-mail;
 2. Servicii newsletter – adresa de e-mail, nume, prenume, număr de telefon;
 3. Servicii de facturare – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
 4. Servicii de curierat/poștă – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
 5. Servicii de trimite SMS – numărul de telefon;
 6. Servicii de procesare plăți online – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
 7. Servicii de comentarii – nume, prenume, e-mail;
 8. Servicii de contabilitate – nume, prenume, adresă, CNP;
 9. Servicii juridice – nume, prenume, adresă, CNP;

CÂT TIMP SUNT STOCATE DATELE DVS.?

Datele cu caracter personal furnizate de Dvs. vor fi prelucrate pe perioada derulării relațiilor contractuale cu Dvs., precum și ulterior, pentru o durată rezonabilă, care nu poate fi mai scurtă decât termenul general de prescripție.

CARE SUNT DREPTURILE DVS.?

În calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi:

– dreptul de acces la date – aveți dreptul de a obține din partea MediaDomExpress S.R.L. o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, precum și acces la datele respective; totodată, puteți obține o copie a datelor cu caracter personal furnizate societății noastre și care fac obiectul prelucrării; pentru orice alte copii solicitate de Dvs., MediaDomExpress poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative; în cazul în care introduceți cererea în format electronic și cu excepția cazului în care solicitați un alt format, informațiile vă vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent;

– dreptul la rectificare – aveți dreptul de a obține rectificarea de către MediaDomExpress S.R.L. a datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete; MediaDomExpress S.R.L. va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;

– dreptul la ștergerea datelor –; aveți dreptul de a obține din partea MediaDomExpress S.R.L. ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate (noua legislație la nivel european prevede „dreptul de a fi uitat”), iar MediaDomExpress S.R.L. are obligația de a șterge datele respective, atunci când: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (iii) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine MediaDomExpress S.R.L. în temeiul dreptului Uniunii sau al legislației române; MediaDomExpress S.R.L. va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice ștergere a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;

– dreptul la restricționarea prelucrării – aveți dreptul de a obține din partea MediaDomExpress S.R.L. restricționarea prelucrării în cazul în care vă aflați într-unul din următoarele cazuri: (i) contestați exactitatea datelor, pentru perioada care îi permite MediaDomExpress S.R.L. să verifice exactitatea datelor; (ii) prelucrarea este ilegală, iar Dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii) MediaDomExpress S.R.L. nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar Dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale MediaDomExpress S.R.L. prevalează asupra drepturilor Dvs.; MediaDomExpress S.R.L. va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice restricționare a prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;

– dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a primi datele Dvs. cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate către MediaDomExpress S.R.L., într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, în anumite condiții; în exercitarea acestui drept, aveți dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la MediaDomExpress S.R.L. la alt operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;

– dreptul la opoziție – aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în orice moment, prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;

– dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;

– dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

– dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de MediaDomExpress pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

În consecință, dacă doriți că informațiile dvs., completate în momentul înregistrării pe site-ul www.edmed.ro, să fie șterse (parțial sau integral), va rugăm să ne comunicați acest lucru printr-un email trimis către adresa: editor@paliatia.eu.

Lipsa unei solicitări în acest sens din partea dvs. poate fi considerată ca un accept de păstrare și de prelucrare a acestor informații.

CUM AVEȚI ACCES LA DATELE DVS.?

Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ați transmis, inclusiv în vederea exercitării drepturilor pe care le aveți, astfel cum sunt acestea menționate în cadrul secțiunii anterioare, ne puteți contacta la adresa: Craiova, str.Teleajenului, nr. 33, cod 200361, jud. Dolj,

MediaDomExpress S.R.L. vă va furniza informațiile solicitate în format electronic atunci când este posibil, cu excepția cazului în care solicitați un alt format.

Informațiile furnizate, precum și orice comunicare și măsuri luate în exercitarea de către Dvs. a drepturilor de mai sus sunt oferite de MediaDomExpress S.R.L. gratuit. Cu toate acestea, în cazul în care cererile formulate de Dvs. sunt nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, MediaDomExpress S.R.L. poate:

(i) fie să perceapă o taxă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;

(ii) fie să refuze să dea curs cererii.

Precizăm faptul că prin acceptarea acestui acord, datele Dvs. personale vor fi prelucrate de MediaDomExpress S.R.L., conform prezentei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.

Vă mulțumim!
MediaDomExpress S.R.L.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *