Articole despre: / Articles about:

Dr. Ana-Maria Tebeică Medical Center Gral, Ploieşti, România, Oncologie medicală Primit: 24.02.2019 • Acceptat pentru publicare: 22.03.2019 Rezumat Un moment […]

Laura Huta, asistent medical principal, coordonator Compartiment de îngrijiri paliative, Spitalul de pneumofiziologie ‘’Dr Nicolae Rusdea’’, Baia Mare, România Adresa […]

Dr Tebeică Ana-Maria (a), Dr Pantelimon Iuliana (b) (a): medic specialist oncologie, doctorand în ştiinţe medicale, Medical Center Gral, Secţia […]

Ana-Iulia Vintilă (a), Odette Chirilă (b), dr. Mariana Mărdărescu (c) (a): asistent medical principal (b): psiholog clinician principal (c): medic […]

Constantin Bogdan, medic primar medicină internă şi geriatrie-gerontologie, doctor în ştiinţe medicale, profesor asociat Adresa pentru corespondenţa: e-mail: c_bogdan@yahoo.com Rezumat […]