Communication Skills Training & Psychosocial Oncology Care TrainingTraining de eficientizare a abilităţilor de comunicare & Training de asistenţă psiho-socială oncologică

Csaba Degi , MSW, PhD, lecturer, , Faculty of Sociology and Social Work, Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania

This training was provided by the International Psycho-Oncology Society (IPOS) in the framework of European Partnership on Action Against Cancer (EPAAC) Work Package7 (WP) on Healthcare, held at “Prof.Dr. Ion Chiricuta” Institute of Oncology (IOCN), Cluj-Napoca, Romania.

The Training Course on Communication Skills was organized by IPOS on behalf of EPAAC-WP7 on Healthcare together with IOCN on behalf of Romanian Ministry of Health (MoH). IOCN hosted the course in October 24-25, 2013.

IPOS facilitators were Prof. Darius Razavi and Dr. Luzia Travado, and also Dr. Degi Csaba IPOS Romanian representative contributed to organization.

IOCN – was represented by Dr. Anca Bojan, IOCN Medical Manager and Florina Pop as Clinical Psychologist and MoH was represented by Dr. Florian Alexandru Nicula, EPAAC Steering Committee MoH Romanian representative.

Registration of participants was available online on IOCN Website, and 33 medical doctors finally registered and participated to the course.

At the end of the training, organizers, faculty and participants concluded on some main common activities as output on this action:
1. IPOS will organize through Romanian Psycho-Oncology Society translation and dissemination of professional standards for clinical network; RPOS will be enlarged becoming national representative.
2. IOCN – MoH through Commission on Cancer will propose mandatory psycho-oncology assistance for at least for all 3 comprehensive cancer centers and a total 8 regional cancer treatment units: IOCN will pilot introduction on IPOS Standards of institutional distress screening for all IOCN patients as the sixth monitored vital sign.
3. Finally common efforts and lobby to MoH and Ministry of Labor will be done in order to introduce psycho-oncology subspecialty, and to define specific units in the structure of comprehensive cancer centers.

The Training Course on Psychosocial Oncology Care, held at IOCN was organized by EPAAC-WP7 – IPOS together with the Romanian Ministry of Health (MoH) and IOCN and held at “Prof.Dr. Ion Chiricuta” Institute of Oncology (IOCN), Cluj-Napoca, Romania, in November 18-20, 2013.

IPOS facilitators were Dr. Anja Menhert, PhD Professor of Psychosocial Oncology, University of Leipzig, Germany, member in the IPOS Board of Directors, Dr. Luigi Grassi, MD Professor and Prof. Dr. Maggie Watson. Dr. Luzia Travado was the coordinator on behalf of the Psychosocial Oncology Action EPAAC-WP7. Dr. Degi L. Csaba MSW was a member in the organizing committee, being the IPOS representative in Romania.

IOCN – was represented by Dr. Patriciu Achimas-Cadariu, IOCN Medical Manager, Florina Pop as Clinical Psychologist and MoH was represented by Dr. Florian Alexandru Nicula, the Romanian MoH representative in EPAAC Steering Committee.
The registration of participants was available online on IOCN website, and 42 of clinical psychologists registered.

At the end of the training, organizers, faculty and participants concluded on some main common activities as outputs of this action:
1. Report endorsed to all organizers.
2. IPOS will organize through the Romanian Psycho-Oncology Society translation and dissemination of professional recommendations, materials for the Romanian clinical network; RP-OS will enlarge, becoming nationally representative.
3. The final report will be sent to the Oncology Commission of MoH and to political decision-makers in the MoH, together with a requisition for assuring psycho-oncology assistance for cancer patients, and a proposition for setting up specialized psycho-oncology comprehensive cancer centers in oncology institutions and other regional and county-level centers, which will align to IPOS standards; these activities should be included on the list of services discounted by the Romanian Health Insurance Fund.
4. Also, we will propose Moh and Labor Ministry to implement measures of alignment of specific specialty classified list and training curricula to existent models in the European Community.

Dr. Csaba Degi, asistent social, PhD, lector universitar, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, România

Trainingul a fost asigurat de Societatea Internaţională de Psiho-Oncologie (IPOS) în cadrul Parteneriatul European întreprins în vederea combaterii cancerului (EPAAC), Pachetul de lucru WP7 privind asistenţa în sănătate; care a avut loc la Institutul Oncologic “Prof.Dr. Ion Chiricuta” (IOCN) , Cluj-Napoca, România.

Trainingul de eficientizare a abilităţilor de comunicare a fost organizat de către IPOS din partea EPAAC – WP7 privind asistenţa în sănătate împreună cu IOCN din partea Ministerului Sănătăţii din România. Trainingul a fost organizat la IOCN în 24-25 octombrie 2013.

Echipa IPOS care a contribuit la organizare a fost formată din Prof. Darius Razavi şi Dr. Luzia Travado, şi de asemenea Dr. Degi Csaba reprezentantul IPOS în România.

IOCN a fost reprezentat de Dr. Anca Bojan, Director medical IOCN şi Florina Pop psiholog clinician; Ministerul Sănătăţii a fost reprezentat de Dr. Florian Alexandru Nicula, reprezentantul EPAAC Steering Committee.

Înregistrarea participanţilor s-a putut face pe site-ul IOCN, 33 de medici s-au înscris şi au participat la curs.

La sfârşitul cursului, organizatorii şi participanţii au tras împreună concluziile şi au notat câteva rezultate ale acestui curs:

1. IPOS va organiza prin intermediul Societăţii Române de Psiho-Oncologie traducerea şi diseminarea standardelor profesionale pentru reţeaua clinică; RP-OS se va mări, devenind reprezentant naţional.

2. IOCN şi Ministerul Sănătăţii prin intermediul Comisiei de Oncologie va propune asistenţa psiho-oncologică obligatorie pentru cel puţin trei centre comprehensive de oncologie şi 8 centre regionale: IOCN îşi asumă să se alinieze standardelor internaţionale ale IPOS cu privire la screeningul distresului, considerat ca fiind al şaselea semn vital.

3. Se vor face eforturi comune şi lobby pe lângă Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Muncii pentru a introduce subspecialitatea de psiho-oncologie, şi pentru a defini unităţi specifice în structura centrelor comprehensive de cancer.

Asigurat de Societatea Internaţională de Psiho-Oncologie (IPOS) în cadrul Parteneriatului European de Acţiune Împotriva Cancerului (EPAAC), Pachetul de Lucru WP7 privind asistenţa sanitară în cancer; care a avut loc la Institutul Oncologic “Prof.Dr. Ion Chiricuţă” (IOCN) Cluj-Napoca, România, 18-20 Noiembrie 2013

Trainingul de asistenţă psiho-socială oncologică a fost organizat la IOCN, de către EPAAC-WP 7 –IPOS în colaborare cu M.S.- IOCN.

Echipa IPOS care a asigurat training-ul propriu-zis a fost formată din Prof. Anja Menhert, Profesor de Oncologie Psiho-socială la Universitatea din Leipzig, Germania, făcând parte şi din Bordul Director al IPOS, Profesor Luiggi Grassie, şi Prof. Maggie Watson, Dr. Luzia Travado fiind coordonatorul din partea EPAAC-WP 7. Dr. Degi L. Csaba a făcut parte din Comitetul de Organizare, în calitate de reprezentant IPOS în România.

Din partea IOCN la organizare au participat Şef de Lucrări Patriciu Achimaş-Cadariu, managerul IOCN, Florina Pop, psiholog clinician, iar Ministerul Sănătăţii a fost reprezentat de Dr. Florian Alexandru Nicula, reprezentantul M.S. în Comitetul Director EPAAC.

S-au înscris on-line, pe site-ul IOCN 42 de psihologi clinicieni.

La sfârşitul cursului, organizatorii şi participanţii au tras împreună concluziile şi au notat câteva rezultate ale acestui curs:

1. Raportul cursului va fi dat organizatorilor.

2. IPOS va organiza prin intermediul Societăţii Române de Psiho-Oncologie traducerea şi diseminarea recomandărilor profesionale pentru reţeaua clinică ; RP-OS se va mări, devenind reprezentant naţional.

3. Raportul final va fi înaintat Comisiei de Oncologie decidenţilor politici din Ministerul Sănătăţii, însoţit de un referat de necesitate privind asigurarea asistenţei psiho-oncologice a bolnavilor de cancer, cu înfiinţarea de structuri specializate de psiho-oncologie în centrele comprehensive de cancer din institutele oncologice şi alte centre regionale şi chiar judeţene, care să se alăture la standardele IPOS, activităţi care să fie incluse pe lista serviciilor decontate pe viitor de Casele de asigurări de Sănătate.

4. De asemenea, vom propune Ministerului Muncii şi Ministerului Educaţiei Naţionale măsuri de aliniere a nomenclatorului specific de specialitate şi a curriculelor de pregătire la modele existente în alte state din Comunitatea Europeană.