Proceduri

PROCEDURI PENTRU PALIAŢIA – Revista de Îngrijiri Paliative


Etica publicării și declarația privind practicile de comportament necorespunzător

Jurnalul urmează Recomandările ICMJE pentru desfășurarea, raportarea, editarea și publicarea lucrărilor academice în reviste medicale, este de așteptat ca autorii, recenzorii și editorii să urmeze cele mai bune practici privind comportamentul etic conținut în acestea.

TIPURI DE ARTICOLE

EDITORIAL
Editorialele reprezintă comentarii şi sinteze ştiinţifica în relaţie cu obiectivele revistei sau cu subiectele din numărul curent. Ele pot fi semnate de câtre un membru al comitetului de redacţie sau o personalitate din domeniul îngrijirilor paliative invitată de câtre acesta.

ARTICOLE ORIGINALE
Această secţiune va include articole originale, a căror prezentare respectă regulile de redactare descrise la Instrucţiuni pentru autori.

REVIEWS
În cadrul acestei secţiuni se vor publica studii care prezintă review-uri sistematice sau state-of-art referitoare la anumite subiecte. Regulile pentru editare sunt descrise la Instrucţiuni pentru autori.

CLINICAL LESSONS
Aici vor fi descrise cazuri particulare ce merita popularizate. Clinical lessons se pot referi la aspecte medicale, psihologice, sociale şi cultural/religioase. Autorii acestor prezentări trebuie să ofere argumente pentru Motivaţia iniţiala a alegerii cazului şi să întocmească o descriere pentru Descrierea cazului; Problema, Diagnosticul, Tratamentul, Planul de acţiune; Comentarii; Concluzii. Orice astfel de clinical lesson/prezentare de caz poate readuce în atenţie o problema tratată deja în trecut.

MANAGEMENT
Rubrica va prezenta subiecte legate de aspectele în legătură cu organizarea şi aspecte legate de acordarea îngrijirilor paliative. Aici pot fi incluse articole despre comunicare, planificare, voluntariat, finanţarea îngrijirilor paliative sau despre proiecte inovative. Regulile de editare sun descrise în Instrucţiuni pentru autori.

COMENTARII, DISCUŢII
Aici îşi vor găsi loc comentariile sau se vor prezenta discuţiile unor experţi asupra unor articole relevante şi recent publicate în domeniul îngrijirilor paliative sau în legătura cu aceasta.

SCRISORI CĂTRE EDITOR
Rubrica are menirea de a prezenta comentariile din partea cititorilor asupra unor articole recent apărute în revistă. Redactorul şef are dreptul de a refuza publicarea unei scrisori.

RECENZII DE CARTE
Ultimele apariţii editoriale din domeniul medical vor fi recenzate de câtre un expert independent.

NOI PUBLICAŢII
În această secţiune vor fi descrise pe scurt noi publicaţii, rapoarte speciale (de la OMS, ONU, etc.) precum şi teze de doctorat având ca subiect îngrijirile paliative.

——————————————-

REGULAMENTUL DE PRELUCRARE REDACŢIONALĂ A MANUSCRISELOR ŞI PROTOCOLUL DE PEER-REVIEW

Manuscrisele vor fi trimise ca attachement word la e-mail (pe adresa editor@paliatia.eu) Manuscrisul va fi înregistrat, iar numărul de înregistrare va fi comunicat în timpul cel mai scurt autorilor prin e-mail. Nota: Este obligatoriu ca autorii să trimită adresa de e-mail de corespondenţă.

Redactorul-şef sau redactorii şefi adjuncţi vor verifica dacă manuscrisul corespunde cerinţelor de redactare.
– În cazul în care manuscrisul nu corespunde cerinţelor, autorul-corespondent va primi o scrisoare în care i se cere să refacă manuscrisul conform cerinţelor redacţionale.
– În cazul unor erori grave de conţinut şi/sau redactare, manuscrisul va fi respins de câtre redactorul-şef. Autorul-corespondent va primi o scrisoare de respingere.
– În cazul în care manuscrisul corespunde de la început cerinţelor redacţionale doi peer-review-eri vor fi aleşi să revizuiască manuscrisul. Este obligatoriu ca amândoi să nu lucreze în aceeaşi instituţie cu autorii manuscrisului.

Redactorul şef trimite peer-reviewer-erilor scrisoarea tip de solicitare (în care i se solicită un review în termen de patru săptămâni), însoţită de manuscris. Review-erii vor fi rugaţi să confirme procesul de peer-review şi time-schedule. Decizia review-erilor (acceptare, acceptare cu modificări minore/majore, respingere) va fi comunicată redactorului şef care o va aduce la cunoştiinţa prin e-mail autorului-corespondent.

În cazul acceptării cu modificări a manuscrisului, comentariile anonimizate ale review-erilor vor fi trimise odată cu decizia review-erilor şi o luare de poziţie a redactorului şef. Autorul-corespondent are obligaţia ca în termen de patru săptămâni să trimită varianta modificată a manuscrisului (în condiţiile de trimitere iniţiale, specificând numărul de înregistrare iniţial al manuscrisului), împreună cu o scrisoare/document Word ca attachement la un e-mail în care răspunde punct-cu-punct comentariilor review-erilor, arătând felul în care a modificat manuscrisul. Acest e-mail va fi adresat redactorului şef (editor@paliatia.eu).

Review-erii vor fi întrebaţi dacă se declară mulţumiţi cu răspunsul autorului-corespondent. În acest caz, manuscrisul va fi acceptat spre publicare.
– În cazul în care peer-reviewer-ii consideră că răspunsul autorului-corespondent este numai parţial mulţumitor, vor cere, printr-un comentariu punct-cu-punct, o revizie suplimentară a manuscrisului. Procesul redacţional va urma acelaşi traseu ca la prima revizie.
-În cazul în care peer-review-erii consideră că, fie la prima, fie la a doua revizie, autorul-corespondent nu a răspuns de loc/a răspuns nesemnificativ sau necorespunzător la cerinţele de revizie, vor lua decizia de nepublicare, care va fi comunicată de câtre redactorul şef.

O dată luată decizia de acceptare acesta va fi publicată în revista PALIAŢIA. Gradul de prioritate al publicării manuscrisului este în funcţie de următoarele criterii:
•  opiniile reviewer-ilor
•  nici un autor nu trebuie sa aibă 2 articole în acelaşi număr al revistei (ca prim autor)
•  gradul de acoperire al diferitelor secţiuni ale revistei.