Studiu privind satisfacţia pacienţilor cu diagnostice oncologice

În calitate de studentă în anul VI la Facultatea de Medicină din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti, pentru elaborarea lucrării de licenţă, am ales să organizez un studiu desfăşurat sub forma unei anchete observaţionale descriptive transversale, al cărui scop este îmbunătăţirea relaţiilor dintre personalul medical şi pacient, astfel contribuind la creşterea calităţii serviciilor din domeniul de îngrijire a sănătăţii. Acest demers este susţinut de catedra de Marketing şi Tehnologie Medicală a facultăţii, fiind coordonat de prof. dr. ing. Victor Lorin Purcărea şi drd. asist. univ. Andra Radu.

Obiectivele studiului se concretizează în identificarea intervalului de vârstă în care se încadrează majoritatea pacienţilor oncologici care utilizează reţelele de socializare; evidenţierea factorilor determinanţi în alegerea de către pacienţi a unităţii sanitare în care să se trateze; identificarea modalităţilor de comunicare dintre medicii oncologi şi pacienţii cu patologie specifică; evaluarea calităţii procesului de comunicare dintre medicii oncologi şi pacienţi şi aprecierea satisfacţiei pacienţilor cu privire la procesul de comunicare cu medicii.

Ancheta se va desfăşura în perioada 3 octombrie 2016 – 26 mai 2016,  pe un eşantion de cel puţin 100 de persoane, cu vârste peste 18 ani. Instrumentul de cercetare folosit este chestionarul, aplicat în perioada 10 noiembrie 2016 – 31 martie 2016.

Demersul se adresează indivizilor cu vârsta peste 18 ani, cu diagnostic oncologic în antecedentele personale patologice şi cu acces la platformele online de socializare. Asadar, persoanele care se încadrează în criteriile descrise mai sus sunt rugate să răspundă unui chestionar alcătuit din 30 de întrebări pentru completarea căruia este necesar un interval de maximum 10 minute, structurat în două părţi, prima făcând referire la datele demografice ale respondenţilor (vârsta, sex, mediul de rezidenţă, nivelul de studii), iar cea de a doua evaluând satisfacţia acestora în ceea ce priveşte procesul de comunicare cu medicul oncolog. Toate datele personale rămân confidenţiale, întrucât respondenţii beneficiază de anonimat.

După centralizarea, verificarea şi validarea rezultatelor, va urma analiza şi prelucrarea acestora cu ajutorul programului SPSS. Se inentionează publicarea rezultatelor astfel încât să poată fi accesate atât de personalul medical, cât şi de pacienţi, dar şi comunicarea lor medicilor oncologi.

Studiul este încă în desfăşurare, chestionarul putând fi accesat aici.