Conferinta pentru Îmbunătăţirea siguranţei şi calităţii îngrijirilor

“Mai aproape de pacient – foloseşte Planul de îngrijire! Îmbunătăţirea siguranţei şi calităţii îngrijirilor în spital” este o tema de actualitate privind nevoia de implementare a Planului de ingrijiri la nivelul tuturor unitatilor sanitare cu paturi din ţară.
Conferinta îşi doreşte să reunească, pentru prima dată la nivel national, personalul medical implicat în procesul de ingrijire a pacientului, facilitând astfel dialogul multidisciplinar, diseminarea bunelor practici precum şi realizarea unor relatii viitoare de colaborare.

Informații actualizate privind folosirea planul de ingrijiri vor fi împărtășite în cadrul conferinței de către invitații din Marea Britanie si din tara.
Conferința își propune ca prin prezentările orale, atelierele de lucru și sesiunea de întrebări și răspunsuri să-și aducă aportul în dezvoltarea unui plan de îngrijire standard la nivel national, care să corespundă nevoilor pacientului și care să fie ușor de utilizat de către personalul medical.”