Dezvoltarea algoritmului de îngrijire a plăgilor în serviciul specializat de îngrijiri paliative

Asist. med. Roxana Mihaela Cazan1,3, Conf. univ. Dr. Daniela Moșoiu2,4, Asist. univ. Dr. Nicoleta Mitrea1,2,3

1 HOSPICE Casa Speranței Brașov, România, 2Facultatea de Medicină, Universitatea Transilvania din Brașov, România, 3Nurse, 4Oncologie

Primit: 24.04.2019 • Acceptat pentru publicare: 15.06.2019

Rezumat

Introducere: Pacienții cu plăgi cronice prezintă multiplii factori care duc la încetinirea procesului de vindecare şi crează un disconfort generalizat. Plăgile cronice sunt considerate plăgile al căror debut a fost în urmă cu mai mult de 3 luni. Dezvoltarea unui algoritm presupune sintetizarea cunoştintelor şi elaborarea unor recomandări specifice pentru practica clinică bazată pe dovezi ştinţifice. Scopul: Elaborarea unui instrument care să vină în sprijinul profesioniştilor. Material şi metodă: Revizie de literatură legată de ghiduri de îngrijirea plăgilor cronice. Intâlnire cu echipa de nursing din HOSPICE Casa Speranței Brașov în care s-au analizat articolele relevante pentru elaborarea unui instrument de îngrijirea plăgilor. Elaborarea unui algoritm de îngrijirea plăgilor. Rezultate şi concluzii: Algoritmul de îngrijire are 5 secţiuni: 1. Evaluarea pacientului (stare generală; diagnostic; vârstă; status nutriţional; medicaţie; afectarea acitivităţilor zilnice; alterarea imaginii corporale) şi a plăgii (descriere, tipul şi proporţia ţesutului prezent, mirosul, prezenţa exudatului/hemoragie, aspectul ţesut înconjurător). 2. Stabilirea obiectivelor de îngrijire: prevenirea agravării sau apariţiei altor plăgi; controlul simptomelor legate de plagă, menţinerea calităţii vieţii, vindecarea plăgii. 3. Intervenţii: alegerea soluţiei de irigare a plăgii, alegerea tipului de pansamente, stabilirea frecveţei de schimbare a pansamentului. 4. Re-evaluarea. 5. Rezultate. Implementarea unui algoritm de îngrijire a plăgilor are ca beneficiu evaluarea complexă şi unitară a pacienţilor care prezintă plăgi cronice şi stabilirea obiectivelor şi intervenţiilor individualizate fără a omite unul dintre secţiunile cuprinse în algoritm.

Cuvinte cheie: plăgi cronice: istoric, evaluare, management, algoritm, îngrijiri paliative

* * * * * * * * You need to subscribe in order to have access to full texts! If you already subscribed, please login here.

* * * * * * * * Trebuie să vă abonaţi pentru a avea acces la întregul conţinut! Dacă sunteţi deja abonat, trebuie să vă autentificaţi aici.