Nerespectare și non-aderență

Prof. univ. dr. Wim J.A. van den Heuvel, Președinte al consiliului editorial al PALIAŢIA

Acum zece luni, Europa a devenit conștientă de existența unui nou virus, care are potențialul de a provoca o pandemie. Au trecut luni înainte să ne dăm seama că măsurile de control al virusului nu au funcționat. Principala cauză, de ce măsurile nu au funcționat, nu au fost măsurile în sine, ci comportamentul cetățenilor, adică refuzul de a urma instrucțiunile și recomandările: nerespectare, neconformare.

Pe lângă nerespectare, non-aderența ar putea fi o problemă, dar acest lucru dăunează individului, nu societății în mod direct. Non-aderența înseamnă refuzul neintenționat al unei persoane de a urma instrucțiunile unui profesionist din domeniul medical, care poate provoca probleme grave (de sănătate) pentru pacient. Non-aderența nu are un impact semnificativ numai asupra rezultatelor clinice și a costurilor asistenței medicale, ci afectează și rezultatul studiilor clinice, care are implicații majore complexe (1).

Există diferite motive pentru care un pacient nu respectă o instrucțiune: un pacient poate fi copleșit, nu înțelege ce trebuie să facă, se simte neajutorat sau confuz și/sau este preocupat de costurile asistenței medicale (2). Acesta poate fi și cazul îngrijirilor paliative, așa cum demonstrează articolul Perspective actuale în îngrijirea de susținere din acest număr al PALIATIEI. Non-aderența are legătură cu (lipsa) înțelegerii sau a unei viziunii commune.

În îngrijirea sănătății, este important să se facă distincția între nerespectare și non-aderență. În cazul non-aderenței, există o lipsă de înțelegere comună între furnizorul de servicii și pacient: care este problema medicală în cauză, sunt medicamente eficiente, tratamente sau proceduri disponibile și care sunt riscurile pentru pacient, dacă problema medicală rămâne netratată sau insuficient tratată.

În cazul pandemiei cu Covid-19 nu există o înțelegere comună, ceea ce duce la neconformitate, non-aderență. Lipsa unei înțelegeri comune oferă virusului oportunități infinite de răspândire! Dar, dacă pacientul este diagnosticat cu covid-19: nu există – în practică – spațiu pentru non-aderență! Unitățile de terapie intensivă nu oferă prea multe opțiuni sau timp pentru o înțelegere comună. Aceasta este o diferență esențială cu îngrijirea paliativă: înțelegerea comună/acordul comun este o condiție sine qua non în cazul îngrijirii paliative. Ce se întâmplă în caz de non-aderență la îngrijirea sănătății? Care sunt efectele atunci când un pacient nu inițiază sau continuă îngrijirea recomandată de un furnizor? Rezultă costuri suplimentare majore pentru îngrijirea sănătății (3). Dar și mai important: poate duce la o politică inadecvată de îngrijire a sănătății și afectează calitatea îngrijirii (4). Prin urmare, deși înțelegerea comună, consensul, este o condiție sine qua non pentru îngrijirea paliativă, ar trebui să rămânem întotdeauna alerți.

References/Bibliografie

  1. Valgimili M et al. Standardized classification and framework for reporting, interpreting, and analysing medication non-adherence in cardiovascular clinical trials: a consensus report from the Non-adherence Academic Research Consortium (NARC).European Heart Journal 2019; (40): 2070–2085. 
  2. Causes of non-adherence. Available from: https://www.euromedinfo.eu/causes-of-non-adherence.html/ [Accessed 20th December 2020].
  3. Marcum ZA, Sevick MA, Handler SM. Medication nonadherence. A diagnosable and treatable medical condition. JAMA 2013; 2105–2106.
  4. Philipson T. Non-adherence in health care: are patients or policy makers ill-informed? Available from: https://www.forbes.com/sites/tomasphilipson/2015/05/08/non-adherence-in-health-care-are-patients-or-policy-makers-ill-informed/?sh=7a2635a64c4aPhilipson  [Accessed 18th December 2020].

Vezi PDF