Nutriția vârstnicului

Dr. Ileana Brînză1,3, Farm. Smărăndița Ștefan4, Prof. univ. dr. Ioana Dana Alexa2,5,6

1Cabinet medical individual Brăila, România, 2Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași, România, 3Medicină de familie, 4Farmacist, 5Medicină internă, 6Geriatrie-gerontologie

Primit: 26.08.2020 • Acceptat pentru publicare: 25.10.2020

Rezumat

Îmbătrânirea este un proces continuu și complex de declin inevitabil ce include multiple modificări. Aceste modificări, la care se pot adauga schimbări ale statusului socio-economic, se pot reflecta în statusul nutrițional al vârstnicului.

Factorii nutriţionali joacă un rol important în îmbunătăţirea calităţii vieţii. Malnutriţia vârstnicului este considerată la ora actuală o problemă la nivel global, care se adânceşte şi afectează şi ţările dezvoltate din punct de vedere economic. Este important ca alegerea și implementarea unor principii nutritive la vârstnic, să se facă personalizat și fexibil, ținând cont de mai multe elemente.

Screeningul sistematic al malnutriţiei în rândul populaţiei vârstnice este important și poate fi efectuat în cabinetul medicului de familie, atât pentru identificarea şi corectarea cauzelor nefiziologice reversibile cât și pentru a putea trimite, în timp util, pacientul către medicul geriatru.

Cuvinte cheie: nutriție, vârstnic

* * * * * * * * You need to subscribe in order to have access to full texts! If you already subscribed, please login here.

* * * * * * * * Trebuie să vă abonaţi pentru a avea acces la întregul conţinut! Dacă sunteţi deja abonat, trebuie să vă autentificaţi aici.