Misiunea revistei PALIAŢIA – Revista de Îngrijiri Paliative

Revista PALIAŢIA îşi propune să promoveze studiile ştiinţifice şi practice în domeniul îngrijirilor paliative, pentru a îmbunătăţi acordarea acestora atât pacienţilor cât şi familiilor lor.

Revista va publica informaţii independente şi lipsite de interese părtinitoare. Revista intenţionează să fie un forum de discuţii pentru schimbul de informaţii şi pentru dezbateri. Revista va prezenta diferite aspecte ale îngrijirilor paliative şi este orientată către echipa interdisciplinară, având prioritate profesioniştii activi în domeniul paliaţiei.

Obiectivele revistei PALIAŢIA sunt de a publica lucrari ştiintifice, de a prezenta cazuri clinice şi exemple de “best-practice”, de a recenza publicaţii relevante, cărţi, teze de doctorat, ş.a., de descrie noutăţile din domeniul acrodării îngrijirilor paliative.

Revista va avea şi o secţiune pentru pacienţi, familiile acestora şi voluntari.