Laurenţiu Simion

Laurențiu Simion este conferențiar universitar, șeful Disciplinei Chirurgie – Institutul Oncologic București, Departamentul 10 Chirurgie, Facultatea de Medicină, U.M.F. Carol Davila din București. Este de asemenea șeful Secției Chirurgie 1 din Institutul Oncologic București.  Medic primar chirurgie generală, cu atestate de studii complementare în chirurgie laparoscopică, chirurgie oncologică, îngrijiri paliative și managementul serviciilor de sănătate, absolvent al Facultății de Medicină a U.M.F. Carol Davila București, este doctor în medicină la aceeași Universitate și deținătorul unui master în management sanitar la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu. Activitatea profesională în domeniile chirurgiei, oncologiei și al ingrijirilor paliative este completată de cea didactică și științifică, fiind autor sau coautor pentru tratate, manuale și numeroase lucrări știintifice publicate în reviste indexate. Preocupat de calitatea actului medical, este de asemenea evaluator de spitale, certificat de către Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate (ANMCS). Implicat în proiecte în domeniul oncologiei și al îngrijirilor paliative, este lector în cadrul programelor naționale de atestat în îngrijiri paliative și în chirurgie oncologică.