Nicoleta Mitrea

Dr Nicoleta Mitrea este șef de lucări în cadrul Facultății de Medinică a Universității Transilvania din Brașov și Director Educație și Dezvoltare Nursing în cadrul Fundației HOSPICE Casa Speranței România.

Ca șef de lucrări, Dr Mitrea este responsabilă de:

  • Susținerea de cursuri, seminarii și lucrări practice la disciplinele Tehnica Îngrijirii Bolnavului și Îngrijiri Paliative, la nivel licențiat și program master,
  • Coordonarea de proiecte de cercetare
  • Coordonarea de proiecte ERASMUS+

În cadrul HOSPICE, responsabilitățile Nicoletei contrau în:

  • Planificarea, coordonarea şi supervizarea activității echipei de educaţie în nursing – formatori, lectori, mentori – în vederea atingerii obiectivelor educaţionale.
  • Încheierea de parteneriate pentru programe de instruire in Îngrijire Paliativă cu instituții de învățământ preuniversitar și universitar .
  • Planificarea şi susţinerea de programe de instruire postbază, la nivel intermediar şi specializat, în funcţie de granturi, de solicitări, pe măsura dezvoltării şi înfiinţării serviciilor de Îngrijire Paliativă, la nivel naţional şi international.
  • Supervizarea practicii clinice a asistenților medicali și infirmierilor, la locul unde își desfășoară aceștia activitatea (urban/rural, îngrijiri la domiciliu / unitate cu paturi / centru de zi / policlinică, echipa de spital).
  • Coordonarea de studii de cercetare în domeniul nursing-ului.
  • Asigurarea respectării standardelor și procedurilor de practică clinică specifică de îngrijire (nursing) în vederea implementării sigure, constante și consistente a acestora de către profesioniștii asistenți medicali și infirmiere (audit inter, supervizie clinica).

La nivel național și regional (Europa Centrală și de Est) Dr Mitrea este implicată activ în organizarea, supervizarea și predarea subiectelor la disciplin a Îngrijiri Paliative la toate cele 3 niveluri de educație: de bază, avansat și specializat.

În prezent Nicoleta este vicepreședintele grupului de lucru pentru educația asistențolor medicali în domeniul îngrijirilor paliative din cadrul Asociației Europene pentru Îngrijiri Paliative (EAPC)

Dr as.med Nicoleta Mitrea
Șef de lucrări, Facultatea de Medicină, Universitatea Transilvania din Brașov
Director Educație și Dezvoltare Nursing, Hospice “Casa Sperantei”, România
Sitei 17A, 500074, Brasov, Romania
Telefon:  +40 734 889 509
Email:   nicoleta.mitrea@hospice.ro; mitrea.nicoleta@unitbv.ro