Procedura peer-review

PALIAŢIA- Revista de Ingrijiri Paliative

Manuscrisele vor fi trimise ca ataşament word la e-mail (pe adresa editor@paliatia.eu) Manuscrisul va fi înregistrat, iar numărul de înregistrare va fi comunicat în timpul cel mai scurt autorilor prin e-mail. Notă: Este obligatoriu ca autorii să trimită adresa de e-mail de corespondenţă.

Redactorul-şef sau redactorii şefi adjuncţi vor verifica dacă manuscrisul corespunde cerinţelor de redactare.

  • În cazul în care manuscrisul nu corespunde cerinţelor, autorul-corespondent va primi o scrisoare în care i se cere să refacă manuscrisul conform cerinţelor redacţionale.
  • În cazul unor erori grave de conţinut şi/sau redactare, manuscrisul va fi respins de câtre redactorul-şef. Autorul-corespondent va primi o scrisoare de respingere.
  • În cazul în care manuscrisul corespunde de la început cerinţelor redacţionale doi peer-review-eri vor fi aleşi să revizuiască manuscrisul. Este obligatoriu ca amândoi să nu lucreze în aceeaşi instituţie cu autorii manuscrisului.

Redactorul şef trimite peer-reviewer-erilor scrisoarea tip de solicitare (în care i se solicită un review în termen de patru săptămâni), însoţită de manuscris. Review-erii vor fi rugaţi să confirme procesul de peer-review şi time-schedule. Decizia review-erilor (acceptare, acceptare cu modificări minore/majore, respingere) va fi comunicată redactorului şef care o va aduce la cunoştiinţa autorului-corespondent.

În cazul acceptării cu modificări a manuscrisului, comentariile anonimizate ale review-erilor vor fi trimise odată cu decizia review-erilor şi o luare de poziţie a redactorului şef. Autorul-corespondent are obligaţia ca în termen de patru săptămâni să trimită varianta modificată a manuscrisului (în condiţiile de trimitere iniţiale, specificând numărul de înregistrare iniţial al manuscrisului), împreună cu o scrisoare/document Word ca attachement la un e-mail în care răspunde punct-cu-punct comentariilor review-erilor, arătând felul în care a modificat manuscrisul. Acest e-mail va fi adresat redactorului şef.

  • Review-erii vor fi întrebaţi dacă se declară mulţumiţi cu răspunsul autorului-corespondent. În acest caz, manuscrisul va fi acceptat spre publicare.
  • În cazul în care peer-reviewer-ii consideră că răspunsul autorului-corespondent este numai parţial mulţumitor, vor cere, printr-un comentariu punct-cu-punct, o revizie suplimentară a manuscrisului. Procesul redacţional va urma acelaşi traseu ca la prima revizie.
  • În cazul în care peer-review-erii consideră că, fie la prima, fie la a doua revizie, autorul-corespondent nu a răspuns de loc/a răspuns nesemnificativ sau necorespunzător la cerinţele de revizie, vor lua decizia de nepublicare, care va fi comunicată de câtre redactorul şef.

O dată luată decizia de acceptare acesta va fi publicată în revista PALIAŢIA. Gradul de prioritate al publicării manuscrisului este în funcţie de următoarele criterii:

  • opiniile reviewer-ilor
  • nici un autor nu trebuie sa aibă 2 articole în acelaşi număr al revistei (ca prim autor)
  • gradul de acoperire al diferitelor secţiuni ale revistei.