Tipuri de topice

EDITORIAL
Editorialele reprezintă comentarii şi sinteze ştiinţifica în relaţie cu obiectivele revistei sau cu subiectele din numărul curent. Ele pot fi semnate de câtre un membru al comitetului de redacţie sau o personalitate din domeniul îngrijirilor paliative invitată de câtre acesta.

ARTICOLE ORIGINALE
Această secţiune va include articole originale, a căror prezentare respectă regulile de redactare descrise la Instrucţiuni pentru autori.

REVIEWS
În cadrul acestui topic se vor publica studii care prezintă review-uri sistematice sau state-of-art referitoare la anumite subiecte. Regulile pentru editare sunt descrise la Instrucţiuni pentru autori.

CLINICAL LESSONS
Aici vor fi descrise cazuri particulare ce merita popularizate. Clinical lessons se pot referi la aspecte medicale, psihologice, sociale şi cultural/religioase. Autorii acestor prezentări trebuie să ofere argumente pentru Motivaţia iniţiala a alegerii cazului şi să întocmească o descriere pentru Descrierea cazului; Problema, Diagnosticul, Tratamentul, Planul de acţiune; Comentarii; Concluzii. Orice astfel de raport poate readuce în atenţie o problema tratată deja în trecut.

MANAGEMENT
Rubrica va prezenta subiecte legate de aspectele în legătură cu organizarea şi problemele de management privind îngrijirile paliative. Aici pot fi incluse articole despre comunicare, planificare, voluntariat, finanţarea îngrijirilor paliative sau despre proiecte inovative. Regulile de editare sun descrise în Instrucţiuni pentru autori.

COMENTARII, DISCUŢII
Aici îşi vor găsi loc comentariile sau se vor prezenta discuţiile unor experţi asupra unor articole relevante şi recent publicate în domeniul îngrijirilor paliative sau în legătura cu aceasta.

SCRISORI CĂTRE EDITOR
Rubrica are menirea de a prezenta comentariile din partea cititorilor asupra unor articole recent apărute în revistă. Redactorul şef are dreptul de a refuza publicarea unei scrisori.

RECENZII DE CARTE
Ultimele apariţii editoriale din domeniul medical vor fi recenzate de câtre un expert independent.

NOI PUBLICAŢII
În această secţiune vor fi descrise pe scurt noi publicaţii, rapoarte speciale (de la OMS, ONU, etc.) precum şi teze de doctorat având ca subiect îngrijirile paliative.