Whether they suffer from cancer or have another diagnosis of a progressive chronic disease, 172,000 people need palliative care in Romania every year. Only 11% of these patients benefit from care provided by palliative professionals, bringing relief and quality to life until the end.

For these professionals, HOSPICE Casa Speranței in collaboration with the Faculty of Medicine of Transilvania University, Brasov and the University of Rhode Island prepared a masterclass with the theme “Nursing in Palliative Care”. (January 16-18, 2023)

The aim of this program is to improve the level of competence of professionals from specialized teams in Europe and beyond.

Speakers and lecturers with extensive experience in the field of Nursing from Transilvania University Brașov, Hospice Casa Speranței Brașov, University of Rhode Island- College of Nursing, University of Maryland in Baltimore, University of Massachusetts Medical School have prepared an intensive program and interactive three-day distance learning course focusing on: roles and responsibilities of nurses in multidisciplinary palliative care teams, nursing assessment and holistic approach, pain and symptom control, non-pharmacological approaches to pain, ethics, communication , wound care and opportunity for open discussion.

Fourty-two participants (nurses, doctors, social workers, psychologists and therapists) attended this course, coordinated by Lecturer Nicoleta Mitrea APRN, PhD (Hospice Casa Speranței and Transilvania University)

The success of this program could be summed up by some of the impressions conveyed by the participants:

“A wonderful experience of how to be HUMAN with people who suffer losing their lives. It’s all about humanity and kindness.”

“I will take with me some words that one of the presenters formulated in his session: ‘Unseen does not mean non-existent’’.

“Speakers have changed the way I see, think and feel.”

 

 

 

An de an în România 172.000 de persoane au nevoie de îngrijiri paliative, fie că suferă de cancer, fie că au un alt diagnostic de boală cronică progresivă. Doar 11% dintre acești bolnavi beneficiază de îngrijiri oferite de profesioniști din paliație, găsind alinare și putîndu-se bucura de o viață de calitate până la finalul ei.

Pentru acești profesioniști, în perioada 16-18 ianuarie 2023, HOSPICE Casa Speranței în colaborare cu Facultatea de Medicină a Universității Transilvania Brasov și cu University of Rhode Island a pregătit un masterclass cu tema “Nursing în Îngrijiri Paliative”.

Scopul acestui program este să îmbunătățească nivelul de competență al profesioniștilor din echipele de specialitate din Europa și nu numai.

Specialiști și profesori cu o vastă experiență în domeniul Nursing-ului de la Universitatea Transilvania Brașov, Hospice Casa Speranței Brașov, University of Rhode Island- College of Nursing, The University of Maryland in Baltimore, The University of Massachusetts Medical School au pregătit un program intens și interactiv de trei zile de învățământ la distanță, care se concentrează pe: rolurile și responsabilitățile asistentelor medicale în echipele multidisciplinare de îngrijiri paliative, evaluarea asistenței medicale și abordarea holistică, durerea și controlul simptomelor, abordări non-farmacologice ale durerii, probleme etice, comunicare, îngrijirea rănilor și oportunitatea de discuții deschise.

Patruzeci și doi de participanți, asistenți medicali, medici, asistenți sociali, psihologi si terapeuți au participat  la acest eveniment educational coordonat de SL Dr. As. Med. Nicoleta Mitrea, Hospice Casa Speranței.

Succesul de care s-a bucurat acest program ar putea fi rezumat prin câteva dintre impresiile transmise de participanți:

“O experiență minunată despre cum să fii OM cu persoanele care suferă că își pierd viața. Totul este despre umanitate și bunătate.”

“Voi lua cu mine câteva cuvinte pe care unul dintre prezentatori le-a formulat în cadrul sesiunii sale: „Nevăzut nu înseamnă inexistent””

“Speakerii mi-au schimbat modul de a vedea, de a gândi și de a simți.”